Håndbok for tillitsvalgte

For å gjøre det lettere for deg som er tillitsvalgt å utføre tillitsvervet, har forbundet laget håndboka Tillit.

Som tillitsvalgt kan du oppleve både oppturer og nedturer. Du vil utvikle deg gjennom opplæring og praksis, og HK i Norge vil bistå deg på denne reisen.

Tillit - håndbok for tillitsvalgte, kan også hjelpe deg på veien ved å fungere som et nyttig oppslagsverk, og et sted du kan samle relevant informasjon underveis.