Streikevaktbilde

Kampklar - håndbok for tillitsvalgte

Heftet "Kampklar" - en håndbok for tillitsvalgte. Denne er nå revidert for 2021-2022.

I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring av streik, har alle (regioner, avdelinger, tillitsvalgte og medlemmene) viktige oppgaver som er avgjørende for suksess. Hele HK, inkludert klubbene på arbeidsplassene som kanskje skal i streik, må være godt forberedt. Dette øker sjansen for at det ikke blir streik, og samtidig er det en forutsetning for at en streik kan gjennomføres ordentlig og effektivt.

Streik er et lovlig kampmiddel som brukes for å tvinge arbeidsgivere til å bli ved forhandlingsbordet og å imøtekomme arbeidstakernes krav.

For HK er det en svært alvorlig sak å starte en streik og det blir bare gjort når det er helt nødvendig. Det ligger i sakens natur at streik rammer virksomhetens drift og økonomi. Fagforeningene vil være opptatt av å gjøre streiken mest mulig effektiv. Arbeidsgiversiden (inkludert arbeidsgiverorganisasjonen) vil på sin side være opptatt av å dempe streikens skadevirkninger så mye som mulig.

Under en streik oppstår derfor en rekke vanskelige juridiske og praktiske spørsmål som organisasjonene på begge sider må håndtere. Dette heftet beskriver situasjonen før, under og etter streik og gir svar på en rekke praktiske spørsmål som oppstår.

Heftet finner du vedlagt lengre ned på siden.