20171113 pengeillustrasjon

Lokale lønnsforhandlinger

Uavhengig av resultatet i tariffoppgjøret skal det føres reelle lokale lønnsforhandlinger.

29. april 2019

Partene på arbeidsplassen har plikt til å gjennomføre reelle lokale lønnsforhandlinger. Arbeidsgiver skal ikke forhåndsbestemme eller diktere resultatet. Både de tillitsvalgte og bedriften skal begrunne og dokumentere sine standpunkter. Tillitsvalgtes argumenter skal lyttes til og tas på alvor.

Tallgrunnlag til bruk i forhandlinger
Tidligere har HK trykket og sendt heftet Bilag til lokale lønnsforhandlinger med HK-nytt. Heftet inneholdt relevant tallgrunnlag for HKs hovedtariffområder til bruk i forhandlinger. Denne informasjonen vil nå bli lagt på våre nettsider fortløpende når relevant statistikk er ferdig. Informasjon sendes også i nyhetsbrev til våre tillitsvalgte.

Hva kan det forhandles om?
Det er lønnstillegg utover det som er avtalt sentralt og fordelingen av slike lokale tillegg, det skal forhandles om. HK vil for øvrig minne om at det er mulig å løfte spørsmål om økt pensjon inn i lokale forhandlinger. Det finnes mange mellomløsninger som ikke koster mye for bedriftene, dersom dere er oppfinnsomme og løsningsorienterte. Ta kontakt med forbundet for råd og innspill! Se også HKs veileder for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger

Rom for lokale tillegg
I alle områder er det tatt høyde for lokale tillegg på de enkelte arbeidsplassene. I Riksmeklers møtebok fra oppgjøret mellom LO og NHO i 2019 står det protokollert i avsnitt XII. Tariffpolitiske forutsetninger at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være normgivende både for ledere og andre grupper av arbeidstakere i bedriftene, og for hele arbeidsmarkedet for øvrig. I det legger man at lønnsveksten skal være nokså lik for de enkelte arbeidstakergruppene. Også ledere må ta ansvar for den lønnsmoderasjonen det sentrale oppgjøret la opp til.

Riksmeklers møtebok finner du nederst på siden.

Rett til innsyn i lønn
Ledelsen på din arbeidsplass skal gi lønnsopplysninger til tillitsvalgte. Det slo arbeidsretten fast i en dom i 2008. Du finner dommen lenger ned på siden.

Bistand i lokale lønnsforhandlinger
Alle som er førstegangsforhandlere eller føler seg usikre kan ta kontakt med regionskontoret dersom det skulle være behov for bistand.

Informasjonshefte om lokale forhandlinger
Går bedriften din godt? Er det riktig som ledelsen sier, at lønnsomheten er presset og at det ikke er rom for lokale tillegg? Hvordan skal du bruke informasjonen i årsregnskapet? I dette heftet finner du noen praktiske råd for hvordan dere kan forberede lønnskrav. Klikk her for å gå til heftet.

Usikker på ord og uttrykk i forhandlinger?
Her er LOs tariffleksikon.

Statistikk til bruk i lokale forhandlinger
Relevant statistikk til deg som jobber i en NHO-bedrift finner du her.

Relevant statistikk til deg som jobber i en Virke-bedrift finner du her.