20171113 pengeillustrasjon

Lokale lønnsforhandlinger

Uavhengig av resultatet i tariffoppgjøret skal det føres reelle lokale lønnsforhandlinger.

Partene på arbeidsplassen har plikt til å gjennomføre reelle lokale lønnsforhandlinger. Arbeidsgiver skal ikke forhåndsbestemme eller diktere resultatet. Både de tillitsvalgte og bedriften skal begrunne og dokumentere sine standpunkter. Tillitsvalgtes argumenter skal lyttes til og tas på alvor.

Hva kan det forhandles om?
Det er lønnstillegg utover det som er avtalt sentralt, og fordelingen av slike lokale tillegg, det skal forhandles om. Økt pensjon kan også være tema. Det finnes mange mellomløsninger som ikke koster mye for bedriftene, dersom dere er oppfinnsomme og løsningsorienterte. Ta kontakt med forbundet for råd og innspill!
Se også HKs veileder for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger.

Rom for lokale tillegg
I alle områder er det tatt høyde for lokale tillegg på de enkelte arbeidsplassene. Arbeidsledigheten er høy og koronasitasjonen preger bedriftene i ulik grad. Det innebærer at årets ramme ble forholdsvis lav, med et anslag på 2,7 prosent. Av dette er glidningen (lønnsveksten som er satt av til lokale forhandlinger) 1 prosent, klart høyere enn i fjor. Jobber dere i en bedrift som har god lønnsomhet, er det mer å gå på. Overskuddet skal deles mellom ansatte og eiere.

Lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være normgivende både for ledere og andre grupper av arbeidstakere i bedriftene, og for hele arbeidsmarkedet for øvrig. I det legger man at lønnsveksten skal være nokså lik for de enkelte arbeidstakergruppene. Også ledere må ta ansvar for den lønnsmoderasjonen det sentrale oppgjøret har lagt opp til. Dette slås fast i Riksmeklers møtebok under tariffpolitiske forutsetninger.
Riksmeklers møtebok finner du nederst på siden.

Rett til innsyn i lønn
Ledelsen på din arbeidsplass skal gi lønnsopplysninger til tillitsvalgte. Det slo arbeidsretten fast i en dom i 2008. Du finner dommen lenger ned på siden..

Bistand i lokale lønnsforhandlinger
Alle som er førstegangsforhandlere eller føler seg usikre kan ta kontakt med regionskontoret dersom det skulle være behov for bistand.

Informasjonshefte om lokale forhandlinger
Går bedriften din godt? Er det riktig som ledelsen sier, at lønnsomheten er presset og at det ikke er rom for lokale tillegg? Hvordan skal du bruke informasjonen i årsregnskapet? I dette heftet finner du noen praktiske råd for hvordan dere kan forberede lønnskrav. Klikk her for å gå til heftet.

Statistikk for deg som jobber i en NHO-bedrift finner du her

Statistikk for deg som jobber i en Virke-bedrift finner du her

Usikker på ord og uttrykk i forhandlinger, sjekk ut LOs tariffleksikon.