Vervehjelpen

Over halvparten av uorganiserte arbeidstakere i Norge har aldri blitt spurt om de vil organisere seg. Gjelder det noen av dine kolleger?

12. februar 2014

Det er mange forskjellige erfaringer med verving. Men det er bare én erfaring som gir varig suksess: Det er å få innarbeidet medlemsverving som en fast daglig oppgave på arbeidsplassen.

Visste du at du som tillitsvalgt både har en rett og en plikt til å presentere deg for nyansattte og tilby medlemskap i HK? Det står i hovedavtalen som din arbeidsgiver også har vært med å undertegne hvis bedriften er omfattet av en overenskomst. Å presentere deg og snakke med alle uorganiserte er en del av oppgavene dine som tillitsvalgt.

Skal du verve trenger du ikke å gjøre det mer vanskelig enn at du snakker med dine kolleger og gir dem en innmeldingsblankett. Les om hvordan du kan jobbe med verving i "Vervehjelpen - medlemsrekruttering på arbeidsplassen".