Hvem kan bli medlem?

Hvilke yrkes- og faggrupper som kan opptas som medlem i Handel og Kontor i Norge er hjemlet i forbundets vedtekter - ved tvilstilfeller om hvor et medlem skal være organisert vil LO bli koblet inn.

30. januar 2014

Handel og Kontor organiserer i dag ansatte innenfor følgende fag- og yrkesområder i privat sektor:

  • dagligvare- og detaljhandel
  • finansielle tjenester og eiendomsforetak
  • alle typer kontoransatte og merkantilt personale
  • ledere og administrativt ansatte i alle typer bedrifter
  • kunnskapsbedrifter, IKT/media, avis og forlagsbransje
  • logistikk og lagervirksomhet
  • reiselivsbransje, byråer, fly og taxi
  • ansatte innen interesseorganisasjoner, fagbevegelsen, ulike forbund og hovedsammenslutninger
  • advokatansatte.

Forbundet er part i over 20 landsomfattende tariffavtaler, og hvert år oppretter HK opp mot 300 avtaler med enkeltbedrifter. En tariffavtale er i praksis en «felles arbeidsavtale » som gjelder alle de ansatte i din bransje på arbeidsplassen. De ansatte får dermed like lønns- og arbeidsvilkår å forholde seg til.