20160329 Illustrasjon jobb

Jeg har byttet jobb, hva skjer med medlemskapet?

At medlemskapet er personlig betyr blant annet at ditt medlemskap i HK er helt uavhengig av arbeidsgiver. Du trenger ikke nødvendigvis å bytte organisasjon hvis du bytter arbeidsgiver.

Men hvis du bytter jobb, bør du si fra til HK så fort som mulig. HK organiserer ansatte innen varehandel, industri, luftfart, forlag, finans, organisasjoner og servicevirksomheter, for å nevne noen. Ofte kan du opprettholde ditt medlemskap i HK også i den nye jobben.

Beskjed om bytte av arbeidsplass er viktig for at vi skal kunne opprette kontingenttrekk hos lønningskontoret på den nye arbeidsplassen. Ofte vil det å bytte jobb også føre til at du blir tilknyttet et annet organisasjonsledd.

Er den nye arbeidsplassen utenfor HKs organisasjonsområde, kan vi overføre medlemskapet til et annet LO-forbund slik at du ikke mister medlemsansiennitet.

Meld fra om bytte av jobb ved å kontakte ditt regionkontor.