20160329 Illustrasjon jobb

Jeg har byttet jobb, hva skjer med medlemskapet?

At medlemskapet er personlig betyr blant annet at ditt medlemskap i HK er helt uavhengig av arbeidsgiver. Du trenger ikke nødvendigvis å bytte organisasjon hvis du bytter arbeidsgiver.

29. mars 2016

Men hvis du bytter jobb bør du si fra til HK så fort som mulig. HK organiserer ansatte innen varehandel, industri, luftfart, forlag, finans, organisasjoner og servicevirksomheter, for å nevne noen. Mest sannsynlig kan du forsette ditt medlemskap i HK. 

Beskjed om bytte av arbeidsplass er viktig for at vi skal kunne opprette kontingenttrekk hos lønningskontoret på den nye arbeidsplassen. Ofte vil det å bytte jobb også føre til at du blir tilknyttet et annet organisasjonsledd.

Er den nye arbeidsplassen utenfor HKs organisasjonsområde, kan vi overføre medlemskapet til et annet LO-forbund slik at du ikke mister medlemsansiennitet.

Meld fra om bytte av jobb ved å logge deg inn på "Min side".

Her finner du din egen side med egne personopplysninger, inkludert arbeidsforhold. Her kan du legge inn opplysninger om adresse, lønn, avslutte gamle arbeidsforhold og melde fra om nye.

Ta kontakt med ditt regionkontor hvis du lurer på noe.