Karenstid for medlemmer

HKs forbundsstyre vedtok i november 2010 å innføre karenstid for nyinnmeldte HK-medlemmer.

17. desember 2010

Her er de oppdaterte bestemmelsene:

  • Første måneds kontingent bør være betalt før det gis faglige råd eller veiledning ut over helt generelle spørsmål.
  • HK yter kun saksbehandling i saker som har sin opprinnelse etter en måneds medlemskap og etter at første måneds kontingent er betalt.
  • Det stilles krav om minimum tre måneders medlemskap for å kunne få fri juridisk bistand i individuelle saker.
  • Krav om tariffavtale fremmes først når et tilstrekkelig antall medlemmer har betalt kontingent.

Det er viktig å påpeke at det skal utvises skjønn som kan gi grunnlag for unntak fra karenstiden.