Medlemskategorier

Vi har fire kategorier av medlemskap i HK:

30. januar 2014

Ordinært medlem
Alle som ikke hører inn under kategoriene under er å regne som ordinære medlemmer. Kontingenten beregnes etter bruttolønn pr. måned. Du betaler en prosentsats på 1,4 pluss en forsikringskontingent på kr 172,- per måned.
LOfavør Innboforsikring, LOfavør Grunnforsikring, LOfavør Advokatforsikring og LOfavør Fritidsulykkesforsikring er inkludert i medlemskapet. Det er mulig å reservere seg mot LOfavør Advokatforsikring.

Lærlingemedlem
Gjelder for alle lærlinger. Kontingenten på medlemskapet er kr 110,- per måned. Lærlingemedlemmer har de samme rettighetene som ordinære medlemmer.
LOfavør Innboforsikring, LOfavør Grunnforsikring og LOfavør Fritidsulykkesforsikring er inkludert i medlemskapet.

Studentmedlem
For deg som student og tjener under lånekassens grenser for stipend. Kontingenten på medlemskapet koster kr 250,- i halvåret.
LOfavør Innboforsikring er inkludert i medlemskapet.

Elevmedlem
For skoleelever og er gratis. Gjelder kun fram til fylte 20 år.
Ingen forsikringer er inkludert i medlemskapet.

Informasjon om forsikringene og vilkår finner du på LOfavørs hjemmeside www.lofavor.no