Mer om kontingent

HK-kontingenten er delt i to:

30. januar 2014

Prosentkontingent som beregnes av brutto inntekt. Det beregnes bare prosentkontingent av inntekt opp til et visst nivå. For 2022 er det bare inntekt på inntil kr 43.830,- per måned det beregnes prosentkontingent av. Det gir en maksimal prosentkontingent på kr 613,- per måned.

Forsikringskontingent er fast og for 2022 på 177 kroner per måned. Dette er inkludert LOfavør Advokatforsikring. Vær oppmerksom på at du kan ha reservert deg mot denne, forsikringsandelen vil i så fall være 115 kroner per måned.

Kontingenten fordeles på følgende måte etter vedtektsbestemmelsene:
Prosentkontingent, forbundet: 1,05 %
Prosentkontingent, region: 0,25 %
Prosentkontingent, avdeling: 0,10 %
--------------------------------------------------- 
= Samlet prosentkontingent: 1,40 %
+ Forsikringskontingent: 177,-
---------------------------------------------------
 = Samlet HK-kontingent
---------------------------------------------------

Vedtektene har bestemmelser om ulike typer kontingentfritak for blant annet pensjonister, uføretrygdede, og medlemmer som har ulønnet permisjon grunnet fødsel eller militærtjeneste. Medlemmer som har blitt arbeidsledige kan søke om fritak for prosentdelen av kontingenten, slik at de kun betaler forsikringsandelen.