20140201klokke og menneskser - medlemsakp i tiden

Om medlemskap i HK

Samfunnet er i en rivende utvikling og arbeidsplassene i stadig omstilling. Kravene til effektivitet og ressursutnyttelse blir stadig større, samtidig som vi selv ønsker trygghet og mulighet for et godt liv. En hektisk hverdag skal ikke ta fra oss gleden over å ha en jobb!

01. februar 2014

På jobben er du store deler av ditt liv. Lønna du tjener gir deg mulighet for materiell velstand. Jobben gir trygghet i hverdagen samtidig som den gir sosial tilhørighet. Desto viktigere blir det å sikre seg selv i arbeidslivet.

En forsikring i arbeidslivet
En kollektiv arbeidsavtale - tariffavtale - for deg og dine arbeidskolleger gir deg ekstra fordeler i jobben samtidig som den sikrer deg en god lønnsutvikling.

Tariffavtalen
Tariffavtalen får dere gjennom medlemskap i HK. Som medlem i HK har du i praksis tegnet en forsikring i arbeidslivet. Blir du urettferdig behandlet i jobben, eller snytt for rettigheter som lov eller avtale sikrer deg, stiller HK opp og hjelper deg.