Vurderer du å si opp medlemskapet

Vurderer du å melde deg ut av HK? Her er noe å tenke på.

Vurderer du av ulike årsaker å melde deg ut av HK? Her er noe å tenke på.

11. februar 2016

Det kan være mange grunner til at man vurderer å melde seg ut av sitt fagforbund. Ofte er det økonomiske årsaker som gjør at man ikke ser seg tjent med å opprettholde medlemskapet. Da kan det være greit å være klar over følgende:

Du kan få redusert kontingenten hvis du:

  • Har blitt arbeidsledig
  • Er i ulønnet svangerskapspermisjon eller annen ulønnet permisjon. Les mer om svangerskapspenger på Navs hjemmeside her
  • Avtjener militærtjeneste
  • Har blitt uføretrygdet
  • Har gått av med AFP eller alderspensjon
  • Går på arbeidsavklaringspenger. Les mer om arbeidsavklaringspenger på Navs hjemmeside her

I alle disse tilfellene betaler du kun forsikringsandelen av kontingenten. Dette utgjør 177 kroner per måned.

Sykmeldt
Hvis du vanligvis blir trukket kontingent via lønn, og mottar sykepengene fra Nav, skal arbeidsgiver be Nav om å trekke din kontingent. Du kan også selv kontakte Nav og be de trekke kontingent.

Overgang til annet LO-forbund
Hvis du har skiftet jobb og begynt i en annen bransje enn tidligere, kan du overføre ditt medlemskap til et annet LO-forbund. Ta kontakt med HK, og vi sender et overføringsbevis. På denne måten unngår du å miste medlemsansiennitet.

Gratis medlemskap
Når du fyller 75 år, eller har oppnådd 40 års sammenhengende medlemskap i LO/HK er medlemskapet helt gratis. Da betaler HK forsikringsandelen for deg. Forutsetter at du ikke lengre er yrkesaktiv.

Forsikringer
Hvis du sier opp ditt medlemskap, mister du samtidig forsikringene som er tilknyttet dette, inkludert din innboforsikring, som du da må tegne privat. LOfavør Innboforsikring er kåret til Norges beste innboforsikring, og har ingen øvre erstatningsgrense. Les mer hos www.lofavor.no 

Hva koster egentlig HK-medlemskapet?
Når du tar skattefradrag og utgifter til forsikring i betraktning, er det ikke sikkert medlemskapet egentlig koster så mye som du tror. Sjekk hva du egentlig betaler i kontingent via HKs kontingentkalkulator.

Har du spørsmål tilknyttet medlemskapet, er det bare å kontakte oss, så vil vi hjelpe deg.