Nyheter og presse

Digitale verneombudskurs

Vi inviterer deg som er verneombud og HK-medlem til spennende digitale kurs om verneombudets plass og godt miljøarbeid.

HKs stipendordning for høyere utdanning vår 2021

Fristen for å levere søknad for å få støtte fra HKs stipendordning for høyere utdanning er 1. mars 2021. Merk at både kravet til lengde på medlemskap og søknadsfrist er midlertidig endret.

Endring i reglene for å kunne søke om stipend

Forbundsstyret i HK har vedtatt å midlertidig endre reglene for å kunne søke om stipend fra HKs Utdanningsfond og HKs stipendordning for høyere utdanning. Kravet til lengde på medlemskap endres fra tre til ett år.

Ny HK-ledelse valgt

Landsmøtet valgte i dag ny ledelse, som skal lede HK fram til neste landsmøte i 2024.

Enig med NHO om Bensinstasjonsoverenskomsten

HK i Norge og NHO Service og Handel, ble i dag enige om årets lønnsoppgjør for medlemmer som jobber i bedrifter som følger Bensinstasjonsoverenskomsten med NHO. 

Mer pensjon for pengene

Snart har medlemmer av LO-forbund i privat sektor mulighet til å samle sin pensjonsopptjening fra nåværende og tidligere jobber i egen pensjonskonto fra LOfavør. – Da blir det mer pensjon for pengene, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Enige om Butikkoverenskomsten

HK og NHO er enige om lønnsoppgjøret for bedrifter som følger Butikkoverenskomsten. 12-timersregelen er fjernet, lønnen for fem og seks års ansiennitet heves og det blir likebehandling ved forskuttering av sykelønn. 

Enighet om ny overenskomst med NHO

Handelsoverenskomsten mellom HK og NHO Service og Handel er ferdig forhandlet. Denne overenskomsten dekker all handel, også netthandel.

Enighet mellom HK og AAF

HK i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) ble i kveld enige om årets oppgjør, som gjelder medlemmer som jobber i bedrifter som følger Landsoverenskomsten mellom HK og AAF. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?