Nyheter og presse

Varetelling på 1. mai?

HK får hvert år henvendelser om varetelling på 1. mai. Vi mener at varetelling ikke kan anses som et særlig behov for å utføre arbeid på søn- og helgedager.

1. mai-aksjonen 2019

Årets 1. mai-aksjon handler om organisasjonsrett og ytringsfrihet.

Lønnsoppgjøret 2019 SAMFO

LO og SAMFO har i dag blitt enige om et lønnsoppgjør hvor det gis generelle tillegg, lavlønnstillegg og økt minstelønn.

Arbeidstid i påsken

HK har utarbeidet et hefte om regler om fri påskeaften og arbeid på onsdag før skjærtorsdag.

Hvem tariffoppgjøret LO-SAMFO gjelder for

Tariffoppgjøret gjelder ansatte på bedrifter med tariffavtale. Her følger oversikt på hvilke overenskomster (tariffavtaler) oppgjøret LO-SAMFO gjelder for.