Nyheter og presse

Uke 6 - HKs nasjonale verveuke

Tradisjonen tro er HK også i år på veien i uke 6 for å verve flere medlemmer. Alle kan bidra.

LOfavør Advokatforsikring

Alle har juridiske spørsmål. HK innførte i 2017 mer trygghet til medlemmene gjennom en ny medlemsfordel. Det første året har ca 1 500 medlemmer brukt ordningen. Fra 1. februar vil alle nye medlemmer ha forsikringen gratis i to måneder før man eventuelt kan reservere seg.

Tariffavtalen for finansbransjen er digitalisert

Nå blir det lettere å finne fram i tariffavtalen. Du som er medlem i HK og er omfattet av Sentralavtalen mellom HK og Finans Norge, kan nå finne en digital utgave av tariffavtalen din på "Min side" på hkinfo.no.

Kaldt på jobben?

Fryser du på jobben? Det kan være ubehagelig når det er for kaldt på arbeidsplassen. Arbeidsgiver har et ansvar for å planlegge og tilrettelegge, men du har ikke rett til å gå hjem på grunn av temperaturproblemene alene.

God jul og godt nytt år!

HK ønsker alle tillitsvalgte, medlemmer og deres familier en riktig god jul og et godt nytt år.

Yrkesfagenes år 2018

HK heier på yrkesfag og har sammen med LO og andre LO-forbund markert Yrkesfagenes år 2018. Det har vi gjort fordi vi ønsket å øke innsikten om yrkesfag og arbeidsliv og unges interesse for å ta yrkesfaglige utdanningsvalg.

Ny IA-avtale: Fortsatt full lønn under sykdom

– LO er fornøyd med at arbeidslivets parter har kommet til enighet om en ny IA-avtale for de neste fire årene. Dermed sikrer vi full lønn under sykdom, samtidig som vi videreutvikler virkemidlene for å få sykefraværet nedover, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Ikke rør abortloven!

Lørdag 17. november er nasjonal protestdag mot varslede mulige innstramminger i abortloven. HK har tilsluttet seg, sammen med LO, fagforbund, en rekke kvinneorganisasjoner og politiske partier. Vi oppfordrer nå alle til å delta og mobilisere til demonstrasjonene rundt om i landet.

Jul og arbeidstid

Julehandelen vil for mange handelsbedrifter innebære et behov for endring av åpningstidene og økt behov for arbeidskraft.