Nyheter og presse

1. mai-aksjonen 2019

Årets 1. mai-aksjon handler om organisasjonsrett og ytringsfrihet.

Lønnsoppgjøret 2019 SAMFO

LO og SAMFO har i dag blitt enige om et lønnsoppgjør hvor det gis generelle tillegg, lavlønnstillegg og økt minstelønn.

Arbeidstid i påsken

HK har utarbeidet et hefte om regler om fri påskeaften og arbeid på onsdag før skjærtorsdag.

Hvem tariffoppgjøret LO-SAMFO gjelder for

Tariffoppgjøret gjelder ansatte på bedrifter med tariffavtale. Her følger oversikt på hvilke overenskomster (tariffavtaler) oppgjøret LO-SAMFO gjelder for.

LO og Virke enige om lønn

Økt lønn på alle minstelønnssatser er resultatet for HKs medlemmer på Virke-området når lønnsforhandlingene mellom LO og Virke ble avsluttet i dag.