2010

Ny IA-avtale på plass

Fristen for å komme til enighet om fornying av avtalen om et inkluderende arbeidsliv var satt til 1. mars, men allerede nå er regjeringen og de store organisasjonene i arbeidslivet klare til å undertegne den nye avtalen.

Spør LO om den nye IA-avtalen

LO-sekretær Trine Lise Sundnes svarer på dine spørsmål om den nye IA-avtalen mellom kl 13 og kl 14 torsdag.

Ny ledelse i LO Stat

Det er på ekstraordinært representantskapsmøte mandag 8. februar valgt ny ledelse i LO Stat.