20140225 Tusenlapp og kronestykke

Tariffoppgjøret 2014:

Enighet i OBOS

OBOS og Handel og Kontor har kommet til enighet om revisjon av overenskomsten mellom OBOS og datterselskaper og HK.

10. september 2014

Økonomi
Partene ble enige om samme ramme som i Oslo Kommunes lønnsoppgjør. Det gis et totalt lønnstillegg på 2,5 million kroner til HKs medlemmer. Av denne rammen fordeles 1,9% av den totale lønnsmasse, minimum 8.000 kroner, på lønnstabellen.
Tillegg gis med virkning fra 1.5.2014. 

Ved pålagt overtidsarbeid av minst 2 timers varighet, betales etter regning inntil kr 135,- i matpenger.

Arbeidstid
Hvis den ansatte ikke kan forlate arbeidsstedet i hvile- og spisepausen, skal denne tiden lønnes som vanlig arbeid.

Ansatte som har spesielt ensartet, belastende arbeid, skal gis anledning til å veksle dette arbeidet med annet kontorarbeid eller gis kortere hvilepauser etter nærmere avtale med leder

Se for øvrig vedlagte forhandlingsprotokoll.