2016

Setter etisk tekstilhandel på timeplanen

I dag lanserer LO, HK og Virke, sammen med norsk tekstilindustri og videregående skoler, prosjektet Global handel. Målet er å øke kunnskapen om global handel for elever i videregående skole.

HK sier nei til atomvåpen

I dag vedtok HKs representantskap et rungende nei til atomvåpen og krever at regjeringen viser lederskap.

LOs finanskonferanse

LOs finanskonferanse finner sted tirsdag 26. januar. Tema for konferansen er "Digitalisering og internasjonalisering - konsekvenser for finansbransjen".

Tjenestepensjonsordningene klages inn for LDO

Handel og Kontor (HK) mener private tjenestepensjonsordninger (innskuddspensjoner) strider mot likestillingsloven. Klagesak ble i dag sendt Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Globaliseringskolen

Globaliseringsskolen er et samarbeid mellom AOF og Unite Yorkshire, og er et kurs for tillitsvalgte på alle nivåer. Skolen er opptatt av å bygge bro mellom naboer, og ser på muligheten for å finne globale løsninger på globale problemer.

God påske!

Handel og Kontor ønsker alle sine medlemmer og deres familier en riktig god påske!