2017

Konflikthåndtering - Problem eller løsning?

Dette er et todagers kurs for tillitsvalgte innen kontor/administrasjon/kundesenter/økonomi og lignende, med fokus på ferdigheter og praktiske øvelser. Deltagerne skal oppleve å kunne takle hverdagen på en bedre måte når de kommer tilbake på jobben. 

HMS for ledere

I anledning arbeidsmiljølovens 40-årsjubileum lanserer Granat Studios og AOF Norge et nytt og banebrytende produkt – videokurset HMS for ledere, med spesialpris for HKs medlemmer.

LOs finanskonferanse 2017

LOs finanskonferanse finner sted tirsdag 24. januar. Tema for konferansen er "Digitaliseringen er her!" Du kan følge konferansen live.

Streiker for pensjon

Ansatte organisert i LO og YS i Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) er i streik. Bakgrunnen for streiken er pensjonsordningen.

Årsmøtedatoer

Her følger årsmøtedatoer for HKs landsomfattende avdelinger.

Mellomoppgjøret 2017

Her får du en oversikt over planlagte forhandlingsdatoer for mellomoppgjøret 2017.

Enighet i mellomoppgjøret LO-NHO

Et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, er resultatet av forhandlingene.

Enighet mellom LO og Virke - fra lavlønn til likelønn i varehandelen

Partene kom i dag til enighet i tarifforhandlingene om Virke Landsoverenskomsten og Kontoroverenskomsten med bransjeavtaler og Lederoverenskomsten. Resultatet av lønnsgarantiordningen og forhandlingene er at alle satsene heves med kr 2,75 per time. Reguleringen skjer med virkning fra 1. februar 2017.