2017

Enighet i mellomoppgjøret for Novair

HK og Novair AS ble den 24. mai enige i forhandlingene om regulering av 2. avtaleår av Overenskomst for HK-medlemmer i Novair AS.

En HK-podkast om kveldsarbeid

31. mars 2017 la regjeringen fram forslag om å endre arbeidsmiljøloven, slik at definisjonen på kveldsarbeid blir utvidet. 

Nytt flertall i 2017

Stortingsvalget i 2017 handler om å velge side. Det handler om hvor store forskjeller vi skal ha i samfunnet vårt. Og det handler om hva slags arbeidsliv vi ønsker oss.

HK tar tydelig klimavalg

Handel og Kontor i Norge (HK) tilslutter seg Klimavalgalliansen og tar med det et tydelig klimavalg.

LO-kongressen 2017

8.-12. mai samles 315 delegater fra LO, landets største arbeidstakerorganisasjon, til kongress i Oslo.

Bli med på HKs sommerkonferanse

HKs sommerkonferanse er forbundets største ungdomskonferanse der faglig innhold og et godt sosialt opplegg blandes sammen til årets kanskje morsomste og mest lærerike konferanse.