20140211kursbilde

HKs Stipendordning for høyere utdanning høst 2019

Fristen for å levere søknad for å få støtte fra HKs Stipendordning for høyere utdanning er 15. september 2019.

12. juli 2019

Fristen gjelder studier med oppstart i høstsemesteret 2019, samt nettstudier med opptak hele året.

Kriteriene for å kunne søke om støtte fra denne ordningen er følgende:

  • Man må ha vært sammenhengende medlem i HK/LO de tre siste årene
  • Studiet må være yrkesrelevant innenfor de bransjer HK har organisasjonsrett i
  • Studiet må være på høyskolenivå eller fagskolenivå og generere studiepoeng eller fagskolepoeng

Søknadsskjema og retningslinjer for HKs Stipendordning for høyere utdanning finner du her. Søknadsskjema ligger nederst på siden. Merk at søknad må være HK i hende innen 15. september 2019. Søknadsfristen er absolutt.

De som tar fagbrev og annen utdanning som ikke klassifiseres som høyere utdanning, kan søke HKs ordinære utdanningsfond om økonomisk støtte. Her er det ingen spesiell søknadsfrist.