Statistikk illustrasjon

Lønnsstatistikk AAF-HK

Her finner du informasjon om lønn i AAFs medlemsbedrifter.

14. november 2017

Lønnsstatistikk per februar 2015
Her ligger informasjon om lønn per februar 2015 i AAFs medlemsbedrifter. Det er Statistisk sentralbyrå som har innhentet informasjonen og utarbeidet tabellene. Partene har lagt til grunn at dette er lønnsnivået som gjelder ved utgangen av 2014.

Lønnsstatistikk per februar 2016
Her ligger informasjon om lønn per februar 2016 i AAFs medlemsbedrifter. Det er Statistisk sentralbyrå som har innhentet informasjonen og utarbeidet tabellene. Partene har lagt til grunn at dette er lønnsnivået som gjelder ved utgangen av 2015.

Lønnsstatistikk per februar 2017
Her ligger informasjon om lønn per februar 2017 i AAFs medlemsbedrifter. Det er Statistisk sentralbyrå som har innhentet informasjonen og utarbeidet tabellene. Partene har lagt til grunn at dette er lønnsnivået som gjelder ved utgangen av 2016.