2018

HK-uka 2018 – Vi setter viktige saker på dagsorden

I HK-uka setter vi saker på dagsorden som er viktige for medlemmene. Vi inviterer tillitsvalgte og viktige med- og motspillere til å diskutere, tenke nytt, kikke på hverandres bilder av virkeligheten og komme fram til gode løsninger. HK-ukas politiske dag foregår 31. oktober på Quality Airport Hotel Gardermoen.

HKs tariffpolitiske uttalelse

HKs representantskap vedtok den 19. januar 2018 tariffpolitisk uttalelse om prioriteringer ved årets tariffoppgjør. Sentralt i uttalelsen står utjevning av lønnsulikheter, videreutvikling av ansattes kompetanse og videreføring og forbedring av AFP-ordningen.

Ny podkast

Ny HK-podkast med Tusvik & Tønne er ute nå. Se den her.

Enighet om revidert hovedavtale

LO og SAMFO er enige om en revidert hovedavtale for den neste fireårsperioden. - Vi er vel fornøyd med å være i mål med revisjonen av Hovedavtalen med SAMFO, sier Peggy Hessen Følsvik, LOs forhandlingsleder og første nestleder i LO.

Blir kanskje tidenes tøffeste oppgjør

-Vi går inn i tidenes kanskje tøffeste tariffoppgjør. Det vil kreve mot, is i magen, og ikke minst samhold, sa forbundsleder i HK, Trine Lise Sundnes i sitt innlegg i tariffdebatten på møte i representantskapet i LO i dag.

Unngår store pensjonstap

Nå blir det slutt på at offentlig tjenestepensjon samordnes bort krone for krone med privat avtalefestet pensjon (AFP). Dette er resultatet av forhandlingene mellom partene i offentlig sektor og myndighetene, som ble avsluttet i natt.