2018

Arbeidstid i påsken

HK har utarbeidet et hefte om regler om fri påskeaften og arbeid på onsdag før skjærtorsdag.

Kontor- og administrasjonsfaget består

I dag lanserte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ny struktur på yrkesfagutdanningen fra 2020. Kontor- og administrasjonsfaget består og skal videreutvikles. En gledelig beslutning i følge HKs første nestleder, Bjørn Mietninen.

Tariffoppgjøret 2018

Her får du en oversikt over planlagte forhandlingsdatoer, meklingsdatoer, uravstemningsfrister og resultater for tariffoppgjøret 2018.

LO og NHO-forhandlingene starter

Forhandlingene mellom LO og NHO om årets hovedtariffoppgjør starter mandag 12. mars. LO og NHO (partene) har frist til torsdag 22. mars med å være ferdige med forhandlingene. Hvis partene ikke blir enige innen fristen, går oppgjøret videre til mekling.

Sterkere innsats mot seksuell trakassering

Handel og Kontor har sammen med El og IT Forbundet, Fellesorganisasjonen og Fellesforbundet bedt Stortinget sikre at arbeid mot seksuell trakassering i langt sterkere grad blir en del av det systematiske HMS-arbeidet.

Arbeidstakere og arbeidsgivere sammen mot grensehandel

Grensehandelen fortsetter å øke. Nå går to av de største LO-forbundene og tre av de største arbeidsgiverorganisasjonene i Norge sammen om å snu trenden og tette det som er blitt en kritisk handelslekkasje.

Grensehandelsalliansen

Handel og Kontor i Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NHO Service og Handel, Virke Handel og NHO Mat og Drikke står bak Grensehandelsalliansen.

Earth Hour 2018

Lørdag 24. mars 2018 markeres Earth Hour for ellevte gang.