2018

Regjeringen leverer ikke - setter norske arbeidsplasser i fare

Regjeringen opprettholder de kraftige avgiftsøkningene på sjokolade, sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. HK hadde håpet at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag 15. mai, hadde lagt opp til å reversere sukkeravgiften. Det skjedde ikke. 

Lokale lønnsforhandlinger

Uavhengig av resultatet i tariffoppgjøret skal det føres reelle lokale lønnsforhandlinger.

Enighet mellom HK og TeleComputing Norway AS

HK og TeleComputing Norway AS ble i dag enige i forhandlingene. Generelt tillegg til fordeling, heving av kompetansebonussatsene, økt lærlingelønn, ny og forbedret AFP og økt fokus på kompetanseutvikling fra klubben og ledelsens sin side var de viktigste resultatene.

Får beholde pensjon

Nå er det avgjort. Det blir slutt på at offentlig tjenestepensjon samordnes bort krone for krone med privat avtalefestet pensjon (AFP). Etter at medlemmene i offentlig sektor stemte ja til den nye pensjonsavtalen, er saken nå løst.

Brudd, mekling og eventuell streik i finansnæringen

I morgen starter meklingen mellom LO Finans HK og Finans Norge. Meklingsfristen er ved midnatt 30. mai. Blir det ingen meklingsløsning, blir det streik fra tidligst kl. 08.00 torsdag 31. mai.