20160719 Trine Lise

Tariff 2018

Enighet mellom HK og Virke om lønnsgarantiordningen

HK og Virke har kommet til enighet om årets fordeling av lønnsgarantiordningen. Resultatet er heving av alle minstelønnssatser og et generelt tillegg til alle.

20. mars 2018

– Jeg er godt fornøyd med at lønnstrinn 6 heves med til sammen kr 6,95 per time, samtidig som at alle får et generelt tillegg, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.    

Økonomi

Lønnstrinn 6 heves med kr 6,20 per time, tilsvarende kr 1008,00 per måned. Reguleringen skjer med virkning fra 1. februar 2018.

Det gis et generelt tillegg på kr 0,75 per time til alle med virkning fra 1. april 2018. Tillegget legges på alle minstelønnssatser med virkning fra samme tidspunkt. 

Satshevingene betyr at:

  • de som ligger flatt på minstelønnssats 6, vil få et tillegg på kr 6,95 per time
  • alle får et tillegg på kr 0,75 per time 

Ny sats gjeldende fra 1. februar er som følger:

Lønnstrinn 6                               kr 32 373,-

Nye satser gjeldende fra 1. april er som følger:

Unge arbeidstakere under 16 år    kr 18 916,-
Unge arbeidstakere under 18 år    kr 19 403,-
Lønnstrinn 1                                kr 25 599,-
Lønnstrinn 2                                kr 25 737,-
Lønnstrinn 3                                kr 26 075,-
Lønnstrinn 4                                kr 26 658,-
Lønnstrinn 5                                kr 27 592,-
Lønnstrinn 6                                kr 32 495,-