20180418 Finans forhandlingsdelegasjon
Delegasjonen til LO Finans, fra venstre Åse Blomkvist fra HK, Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder i LO og Jannicke Skaanes fra Postkom

Tariff 2018:

Oppstart i tariffoppgjøret for finansbransjen

Forhandlingene mellom Finans Norge og LO Finans, HK og Postkom fortsetter 25. april.

18. april 2018

Viktige krav er en kombinasjon av sentrale tillegg, og bedring av lønnssatser som også fremmer likelønn. Videre vil LO Finans fremme krav om endringer i omfangsbestemmelsen som gir LO Finans like vilkår for opprettelse av tariffavtaler innenfor finansområdet.

Det blir også reist et AFP-krav om et "slitertillegg" for de som ikke er ønsker å jobbe etter 62år, etter modell fra årets tariffoppgjør med NHO.

Forhandlingene ble avsluttet i kveld uten at partene var blitt enige. Forhandlingene fortsetter den 25. april 2018.