20180319 Verdensdagen sikkerhet og helse

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

LO og AOF arrangerer også i år en konferanse for å markere ILOs "Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen". 

19. mars 2018

Tid: 26. april 2018 kl. 09.30-15.00.
Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets Plass 1, Oslo.

Dette er en konferanse som henvender seg til alle interesserte, både i og utenfor fagbevegelsen. På programmet står blant annet varsling, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. 

Det er ingen konferanseavgift, men på grunn av matservering og begrenset antall plasser er det nødvendig med påmelding.

HK dekker ikke reise og opphold, og ikke eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. De som ønsker å delta kan gjerne ta dette opp med sitt HK regionkontor og søke om eventuell refusjon.

Informasjon, program og påmelding her