2019

Lønnsoppgjøret 2019 SAMFO

LO og SAMFO har i dag blitt enige om et lønnsoppgjør hvor det gis generelle tillegg, lavlønnstillegg og økt minstelønn.

Hvem tariffoppgjøret LO-SAMFO gjelder for

Tariffoppgjøret gjelder ansatte på bedrifter med tariffavtale. Her følger oversikt på hvilke overenskomster (tariffavtaler) oppgjøret LO-SAMFO gjelder for.

LO og Virke enige om lønn

Økt lønn på alle minstelønnssatser er resultatet for HKs medlemmer på Virke-området når lønnsforhandlingene mellom LO og Virke ble avsluttet i dag.

Hvem tariffoppgjøret LO-Virke gjelder for

Tariffoppgjøret gjelder ansatte på bedrifter med tariffavtale. Nedenfor følger oversikt på hvilke overenskomster (tariffavtaler) oppgjøret LO-Virke gjelder for.

Streik avverget

LO og NHO ble i dag enige om årets lønnstigning, etter mange timers mekling på overtid.