2019

Etablering av overgangstillegget til AFP

I tariffoppgjøret 2018 ble LO og Finans Norge enige om å etablere et overgangstillegg (tidligpensjonstillegg) til arbeidstakere som går av med AFP etter fylte 62, 63 eller 64 år. Dette var et krav LO Finans fremmet og fikk gjennomslag for alene.

HK på Arendalsuka 2019

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass. I år er Arendalsuka fra mandag 12. august til lørdag 17. august. Den er åpen for alle og det er gratis. Tradisjonen tro er HK tungt til stede også i år.

LOs Sommerpatrulje

Mange unge kjenner ikke til rettighetene de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje reiser rundt i Norge hele sommeren for å passe på.

Ny lønnstabell til Landsoverenskomsten mellom HK og AAF

I samarbeid har partene Handel og Kontor (HK) og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) utformet en ny tabell med jevnere avstand mellom trinnene, og hvor trinnveksten for de øverste trinnene er noe redusert til fordel for trinnene lenger ned i tabellen.

HK runder ny milepæl

Medlemmene strømmer til HK. Vi har nå rundet 73.217 medlemmer.