2019

Jul og arbeidstid

Julehandelen vil for mange handelsbedrifter innebære et behov for endring av åpningstidene og økt behov for arbeidskraft.

Mellomoppgjøret er i boks

HK i Norge og AAF har forhandlet siden 7. oktober 2019. Dette mellomoppgjøret handler om lønn for HK-medlemmer i fagbevegelsen, partier og organisasjoner som Norsk Folkehjelp.

Klassebudsjettet 2020

Å fjerne 350-kronersgrensa veier ikke opp for kutt til arbeidsledige og mangelfull satsning på kompetanse.

Kurstilbud til ledere

HK inviterer til et kurs i relasjonell lederatferd spesielt til deg som leder eller mellomleder.

LO IKT-konferanse - kunstig intelligens

LO i samarbeid med flere forbund inviterer til årets store IKT-konferanse den 23. oktober 2019. Tema for konferansen er "Kunstig intelligens - muligheter og utfordringer".

Etablering av overgangstillegget til AFP

I tariffoppgjøret 2018 ble LO og Finans Norge enige om å etablere et overgangstillegg (tidligpensjonstillegg) til arbeidstakere som går av med AFP etter fylte 62, 63 eller 64 år. Dette var et krav LO Finans fremmet og fikk gjennomslag for alene.