1998

Sammenslåing av forbund en dyd av nødvendighet

HK-leder Sture Arntzen ønsker å etablere ett felles serviceforbund i LO. Det kom fram under den årlige kartellkonferansen til LO Service nylig. Arntzen, som også er leder for LO Service, mener at et slikt storforbund er en dyd av nødvendig for å kunne hanskes med dagens og morgendagens utfordringer.

HK Region Øst: Blaalid-utvalget er bra for HK.

Handel og Kontor Region Øst er i hovedsak fornøyd med Blaalid-utvalgets innstilling. For de områdene Handel og Kontor organiserer betyr forslagene en innstramning i forhold til dagens regelverk.

Forslag fra HK Samfunn av DNA til landsmøtet i DNA: SENK AVGIFTENE - UNNGÅ GRENSEHANDEL

Handelslekkasje mellom Norge og våre naboland er et økende problem. Beregninger viser at det i 1997 ble handlet for over 5 milliarder kroner av nordmenn i Sverige, anslaget for 1998 er en økning på 20%. Det er liten tvil om at den økende grensehandelen skyldes at svenskene har redusert sine avgifter for å harmonisere nivået med andre EU-land. Svenskene har i det siste redusert avgiftene kraftig på alkohol og tobakk, avgiftene og prisene på andre varer er også redusert etter at Sverige ble medlem av EU.

Medlemsframgang i september

I september økte medlemsmassen i Handel og Kontor med 134. Det er igjen en gledelig utvikling etter forrige måneds knappe tilbakegang. Størst framgang i september har Region Midt-Norge. Totalt i år har Agder og Rogaland størst framgang, mens Region Vest følger hakk hæl.

Politisk streik torsdag 15. oktober

Landsorganisasjonen i Norge(LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) og Norsk Lærerlag oppfordrer samtlige av sine medlemmer til å delta i en politisk markering torsdag 15. oktober. Markeringen er en protest mot Bondevik-regjeringens forslag til nytt statsbudsjett. Streiken som varer fra klokken 1400 - 1600 vil først og fremst markere stor misnøye med å fjerne en feriedag.

Bedre inneklima kan gi milliardgevinst

Samfunnet kan tjene 15 milliarder kroner ved å bidra til et sunnere inneklima på arbeidsplassene. LO-forbundet Handel og Kontor (HK) mener en slik satsing er langt mer fornuftig enn å fjerne en feriedag, slik Bondevik-regjeringen forslår.

Praktisk informasjon om streiken

Forbundsstyret avvikler sitt møte 14.-18. oktober. Det er satt ned en streikekomité sentralt med følgende medlemmer: Karin Solum, Geir Høibråten, Knut V. Hansen og Egil Chr. Bøckmann. Komiteen skal stå til rådighet for regionskontorene og avdelingene, og har utarbeidet til hjelp for disse og lokale tillitsvalgte

Yngve taler i Oslo

I forbindelse med den landsomfattende streiken 15. oktober kl. 1400 - 1600 vil LO-leder Yngve Hågensen tale til de streikende i Oslo. Demonstrasjonen arrangeres av LO i Oslo.

En hån av Bondevik-regjeringen

Forslaget til nytt statsbudsjett fra Bondevik-regjeringen vil føre til at Handel og Kontor sine medlemmer svekkes. HK tar avstand fra den usosiale profilen i budsjettforslaget, og som vil ramme de som fra før av tar den minste delen av samfunnskaka. Les uttalelsen:

Fortsatt medlemsframgang i oktober

Økningen i Handel og Kontor fortsetter å stige jevnt og trutt. Også oktober i år viser en stabil framgang i medlemsmassen. Veksten i oktober er på hele 357 nye medlemmer. Forbundet er dermed oppi 60 470 medlemmer.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?