1998

Seksuell trakassering på dagsorden

Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge (AOF) har nå utarbeidet en håndbok om temaet seksuell trakassering. Målet er å sette problemet på dagsorden, ifølge LO-sekretær Rita Lekang i LO-ledelsen. Håndboka koster kr. 150,- og kan fåes ved hendvendelse til AOF.

Stor medlemsfremgang i november

Medlemsveksten i Handel og Kontor er i november på hele 363 medlemmer. Forbundet, som er LOs tredje største, teller dermed 60 833 medlemmer. Ved en tilsvarende medlemsvekst i løpet av desember, vil forbundet telle over 61 000 HKere ved årsskiftet. Hittil i år har den gjennomsnittlige medlemsøkningen pr måned vært 204 medlemmer.

HK og HSH med felles utspill mot rans- og voldsbølgen

- Oppfordrer til strakstiltak i forbindelse med julehandelen Handel og Kontor i Norge (HK) og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) ber i en felles uttalelse om at en rekke strakstiltak blir iverksatt hurtigst mulig for å motvirke den sterke økningen i antall ran og voldsepisoder mot ansatte i handelen. Samtidig oppfordrer de to organisasjonene utsalgsstedene om å vurdere bemanningssituasjonen i butikkene spesielt nøye nå i forbindelse med julehandelen.

HK advokatansatte

 

I dette bransjerådet finnes ikke-jurister ansatt i juridiske virksomheter, for det meste advokatsekretærer og advokatassistenter.
HK advokatansatte driver aktivt vervearbeid for å få flere medlemmer.