Bedre inneklima kan gi milliardgevinst

Samfunnet kan tjene 15 milliarder kroner ved å bidra til et sunnere inneklima på arbeidsplassene. LO-forbundet Handel og Kontor (HK) mener en slik satsing er langt mer fornuftig enn å fjerne en feriedag, slik Bondevik-regjeringen forslår.

09. oktober 1998

15 milliarder å tjene på bedre inneklima Et sunnere inneklima på arbeidsplassene kan gi samfunnet en gevinst på hele 15 milliarder kroner.

Eksperter fra både offentlige og private miljøer fastslår at en satsing på inneklimaet kan gi svært god avkastning, skriver Dagsavisen. LO-forbundet Handel og Kontor mener at en slik satsing er langt mer fornuftig enn å fjerne en feriedag fordi produktiviteten går opp.

- Istedenfor å fjerne Gro-dagen, bør regjeringen og Stortinget bruke fantasien og investere i bedre inneklima etter samme prinsipp som man man har brukt med ENØK-tiltak, sier Sture Arntzen.

Rådgivende ingeniør Gaute Flatheim i firmaet Flatheim AS sier til Dagsavisen at samfunnet kan spare 15 milliarder ved beskjedne investeringer i ventilasjon og inneklimaløsninger.

Flatheim bygger anslaget på beregninger gjort i forbindelse med oppføringen av private kontorbygg, blant annet for Statoil og Hydro. Beregningene viser at investeringer i inneklima gir en effektivitetsforbedring på 5200 kroner per ansatt.

De viktigste kriteriene for et godt innemiljø er ifølge Flatheim riktig temperatur, luftkvalitet, belysning og trivsel.