HK Region Øst: Blaalid-utvalget er bra for HK.

Handel og Kontor Region Øst er i hovedsak fornøyd med Blaalid-utvalgets innstilling. For de områdene Handel og Kontor organiserer betyr forslagene en innstramning i forhold til dagens regelverk.

01. oktober 1998

Handel og Kontor Region Øst er i hovedsak fornøyd med Blaalid-utvalgets innstilling. For de områdene Handel og Kontor organiserer betyr forslagene en innstramning i forhold til dagens regelverk.

- Det er fornuftig å benytte paragraf 58A i arbeidsmiljøloven til å regulere innleie av arbeidskraft på lik linje med ordinære vikarer og midlertidige ansettelser. For HK har det vært viktig å unngå at innleide vikarer ble brukt til å omgå dagens 58A, sier Trine Lise Sundnes.

HK Region Øst mener at fagbevegelsen også må gis adgang til å reise kollektivt søksmål ved brudd på lovverket. Handel og Kontor har fremmet et konkret forslag til tariffavtale for å regulere lønns- og arbeidsvilkår i vikarbransjen ytterligere. Vi forventer at HSH i nær framtid vil komme med en tilbakemelding, slik at forhandlingene kan fortsette. Et av hovedkravene til HSH er at arbeidstakerne knyttet til vikarbyråene skal være fast ansatt i byrået.

Husmannskontraktene i vikarbyråene må bort, uttaler Sundnes.

- Vi vil at de som er tilknyttet vikarbyråene skal ha lønns- og arbeidsvilkår på lik linje med andre arbeidstakere, slik at det ikke utvikler seg et A- og B-arbeidsmarked. Vi forutsetter at HSH og vikarbyråene vil strekke seg langt for at de vikarene som er knyttet til byråene får gode lønns- og arbeidsvilkår, uttaler Sundnes.