HK advokatansatte

 

I dette bransjerådet finnes ikke-jurister ansatt i juridiske virksomheter, for det meste advokatsekretærer og advokatassistenter.
HK advokatansatte driver aktivt vervearbeid for å få flere medlemmer.

06. mars 2004

Lenker videre: 

Mer om HK advokatansatte

 

Nyheter

Støtte til videre- og etterutdanning

Hvilke overenskomster gjelder for HK advokatansatte?

Nyhetsbrev

JusVekten

Dokumentarkiv

I dokumentarkivet vårt finner du tidligere utgivelser av JusVekten og nyhetsbrev, og også andre dokumenter/publikasjoner.