Medlemsframgang i september

I september økte medlemsmassen i Handel og Kontor med 134. Det er igjen en gledelig utvikling etter forrige måneds knappe tilbakegang. Størst framgang i september har Region Midt-Norge. Totalt i år har Agder og Rogaland størst framgang, mens Region Vest følger hakk hæl.

05. oktober 1998

I september økte medlemsmassen i Handel og Kontor med 134. Det er igjen en gledelig utvikling etter forrige måneds knappe tilbakegang. Størst framgang i september har Region Midt-Norge. Totalt i år har Agder og Rogaland størst framgang, mens Region Vest følger hakk hæl.

Størst framgang i september har Region Midt-Norge med et pluss på 42, deretter følger Region Østlandet-Sør med en økning på 41. Region Indre Østland og Region Øst har også bra framgang med henholdsvis 35 og 21 i løpet av september.

Agder og Rogaland har størst framgang hittil i år, selv om de har minus 5 for september måned.

Region Vest følger deretter, selv om de har en tilbakegang på 15 medlemmer i september.

Men årsaken til tilbakegangen er at de ikke er a jour med registrering av innmeldinger.

Heftet "Medlemsutvikling i forbundet pr 3. kvartal 1998" er under utarbeidelse, og vil bli sendt ut så snart den er ferdig.