Politisk streik torsdag 15. oktober

Landsorganisasjonen i Norge(LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) og Norsk Lærerlag oppfordrer samtlige av sine medlemmer til å delta i en politisk markering torsdag 15. oktober. Markeringen er en protest mot Bondevik-regjeringens forslag til nytt statsbudsjett. Streiken som varer fra klokken 1400 - 1600 vil først og fremst markere stor misnøye med å fjerne en feriedag.

09. oktober 1998

LO-sekretariatet besluttet på sitt møte tirsdag 6. Oktober å protestere mot Regjeringens forslag til statsbudsjett for 1999 og oppfordrer til to timers felles politisk streik med faglige markeringer over hele landet torsdag 15. Oktober kl. 1400 - 1600. Streiken vil bli gjennomført sammen med AF, YS og Norsk Lærerlag.

Dermed tas over en million arbeidstakere ut i denne streiken for å protestere mot Bondevik-regjeringens usosiale profil i statsbudsjettet. Viktige motargumenter er inndragning av feriedag og reduksjon i ferielønn.

Vi trenger mer - ikke mindre - tid til hverandre

Regjeringens forslag til kutt i sosiale goder skaper en usosial politisk profil. Vi får en sosial uro og konfrontasjon istedenfor samarbeid for å bringe norsk økonomi på rett kjøl. LO oppfatter Regjeringens forslag som en krigserklæring mot landets arbeidstakere.

Vi ber om at regionkontorene informerer sine lokale organisasjonsledd om opplegget så snart som mulig, samtidig som alle medlemmene oppfordres til aktiv deltakelse i markeringen. LO s distriktskontorer vil legge opp til en felles faglig markering for de fire organisasjonene.