Sammenslåing av forbund en dyd av nødvendighet

HK-leder Sture Arntzen ønsker å etablere ett felles serviceforbund i LO. Det kom fram under den årlige kartellkonferansen til LO Service nylig. Arntzen, som også er leder for LO Service, mener at et slikt storforbund er en dyd av nødvendig for å kunne hanskes med dagens og morgendagens utfordringer.

01. oktober 1998

Sammenslåing av forbund

HK-leder Sture Arntzen ønsker å etablere ett felles serviceforbund i LO. Det kom fram under den årlige kartellkonferansen til LO Service nylig. Arntzen, som også er leder for LO Service, mener at et slikt storforbund er en dyd av nødvendig for å kunne hanskes med dagens og morgendagens utfordringer.

Arntzen trekker fram økt privatisering, strukturendringer, kjede- og konsernmakt, nye monopoldannelser og internasjonalisering som sentrale trekk i en slik utvikling.

- Framtidens arbeidsmarked vil se annerledes ut og stadig være i forandring. Da må vi gjøre noe med organisasjonsstrukturen for å møte disse utfordringen. profesjonsinteressene kan bedre ivaretas gjennom et større kollektiv. Derfor har jeg tro på et slikt serviceforbund, sier Arntzen.

På hugget

Han legger ikke skjul på at det er den bebudede sammenslåingen mellom Kreditkassen, Fokus bank og Postbanken, hvor Norsk Tjenestemannslag og Postorganisasjonen begge hver for seg organiserer medlemmer, som har fått fart i disse tankene. Fra før organiserer Handel og Kontor 1100 ansatte i VÅR bank og forsikring.

- LO er nødt til å gi disse et tilbud, og hvorfor skulle ikke det være HK eller et stort serviceforbund, sier Arntzen. Han er særs skeptisk til å danne nye forbund.

- Det er for defensivt, og vi må hele tiden være på hugget i forhold til de endringer som skjer i samfunnet vårt.

Hvem bør være med i et slikt storforbund?

- Vi kan jo ta utgangspunkt i servicekartellet. Og jeg vet at andre forbund i kartellet er positive til et slikt initiativ og en slik debatt. Slik sett unngår man strid om hvilke forbund som skal organisere ansatte i de ulike delene av privat servicesektor, og at kreftene isteden kan brukes til å ivareta medlemmenes interesser i fellesskap, sier han.

Medlemsdebatt år 2000

Arntzen understreker også at LO er nødt til å gi et tilbud til folk med lengre utdannelse.

- Det er vi som har skapt utdanningssamfunnet, og på mange måter er de som nå tar utdannelse i ferd med å utdanne seg vekk fra LO. Derfor må vi gi et tilbud som tjener medlemmene og potensielle medlemmer på en bedre måte enn det vi har i dag. Og da er organisasjonsstrukturen viktig, sier Arntzen. Forbundslederen tar sikte på at dette kan være en aktuell sak på forbundets landsmøte i år 2000.

- Vi må nå få en debatt ute blant medlemmene. For dette skal tjene medlemmene på en bedre måte en i dag, og derfor må de være med og utforme hvordan dette skal bli, sier han. Motivet som ligger til grunn er at en slik sammenslåing vil kunne gi større styrke og være bedre i stand til å møte framtidens utfordringer.

- HK gikk i sin tid inn for et forbundsløst LO, men når kongressen den gang sa nei, bør vi uansett debattere hvordan vi kan utvikle oss videre. Da er ikke dette kun en debatt som vi må se på som et godt alternativ, men også som en dyd av nødvendighet. Hvis vi ikke går disse nye gruppene i møte, vil slagkraften til LO bli redusert, sier Arntzen.