Yngve taler i Oslo

I forbindelse med den landsomfattende streiken 15. oktober kl. 1400 - 1600 vil LO-leder Yngve Hågensen tale til de streikende i Oslo. Demonstrasjonen arrangeres av LO i Oslo.

11. oktober 1998

I forbindelse med den landsomfattende streiken 15. oktober kl. 1400-1600 vil LO i Oslo arrangere en demonstrasjon i hovedstaden med samling på Youngstorget og avmarsj med følgende rute: Youngsgt. – Akersgt. – Karl Johansgt – Eidsvollsplass.

På Eidsvollsplass vil det bli arrangert møte med Yngve Hågensen som taler. Annonser i samtlige dagsaviser i Oslo-området vil orientere nærmere om streiken og demonstrasjonen. Det vil bli sørget for at kollektivtransporten blir holdt gående til kl. 15.00 slik at de streikende kan komme seg til sentrum.

LO Oslo oppfordrer om at alle foreningene og forbundsområder mobiliserer sine medlemmer. Varsel om streiken til arbeidsgiverne foretas av foreninger og forbundsområder i henhold til avtaleverket om politiske demonstrasjonsstreiker.

Når det gjelder demonstrasjonen som starter på Youngstorget i Oslo ber LO i Oslo om at fanene samles foran Folkets Hus slik at flesteparten av disse går i fronten av demonstrasjonstoget. Paroler for de som skal delta i LO Oslos arrangement fåes ved henvendelse til LO-Oslo snarest. (tlf: 23 06 17 97, faks: 23 06 20 40).

Når det gjelder arrangementer andre deler av landet, står LO s distriktskontor ansvarlig for dette i samarbeid med forbundenes respektive regionkontor/distriktskontor og avdelinger. Praktiske spørsmål og henvendelser rettes til disse.