1999

Handel og Kontor anmelder søndagsåpne butikker

Ledelsen i LO-forbundet Handel og Kontor i Norge (HK) går nå til det skritt å anmelde butikker som bryter åpningstidsloven. - Vår tålmodighet er på bristepunktet. Vi vil nå anmelde samtlige butikker vi mener bryter åpningstidsloven, sier forbundsleder Sture Arntzen.

Håndbok for tillitsvalgte klar

I lang tid har Handel og Kontor-tillitsvalgte spurt etter en håndbok som skal gjøre hverdagen litt lettere for dem. Nå er den klar, og den vil snart bli delt ut til nesten 4.000 HK-klubber.

Rekordår for HK - 61.000 passert

1998 ble et rekordår for Handel og Kontor. Ikke siden 1986 har HK hatt en medlemsutvikling som i fjor. Per 1. januar er medlemstallet 61.105. Så mange medlemmer har forbundet aldri hatt.

Lovpresisering av søndagshandel nødvendig

Forbundsleder Sture Arntzen i LO-forbundet Handel og Kontor i Norge er meget positiv til Barne- og familiedepartementets (BFD) initiativ for å få slutt på den ulovlige søndagshandelen. Han viser til BFD sin pressemelding sendt ut onsdag 27. januar 1999, hvor departementet varsler at de nå starter arbeidet med å utrede forslag til mulige lovendringer eller forskrifter til åpningstidsloven.

HK-Idrett som ny bransjegruppe

Idrettens Funksjonærforening (IFF) sitt ekstraordinære årsmøte vedtok lørdag 6. februar å anmode styre i HK om at det opprettes en bransjegruppe for medlemmene fra idretten. Bransjegruppa erstatter Idrettens Funksjonærforening fra 1. juli 1999. Idrettens Funksjonærforening støtter Renteaksjonen 99 sitt standpunkt om at rentenivået i Norge er for høyt. Årsmøtet går også hard ut mot Norges Idrettsforbund (NFF), som etter deres mening ikke tar fagforeningsarbeid på alvor.

HK-leder freder tax-free handelen

Leder i Handel og Kontor, Sture Arntzen, tar nå til orde for at tax-free handelen ikke må rammes av eventuelle endringer åpningstidsloven.

Milliongave til minerydding

Over en millioner kroner lød sjekken på som Norsk Folkehjelp fikk av Handel og Kontor, Rotary og Lions til sitt humanitære minearbeid i Bosnia-Herzegovina.

Åpningstidsloven endres - HK fornøyd

LO-forbundet Handel og Kontor i Norge (HK) er svært fornøyd med at Barne- og familiedepartementet nå går til det konkrete skritt å fjerne unntakene i åpningstidsloven det har vært størst strid om.

Noe må gjøres med grensehandelen

LO-forbundet Handel og Kontor i Norge (HK) er bekymret over den stadig økende grensehandelen. Ifølge nye beregninger kommer nordmenn til å handle for 7, 5 milliarder norske kroner i Sverige i løpet av 1999. Lokkevarer som alkohol og tobakk er en viktig årsak til handelslekkasjer.

Bygg fregattene i Norge

LO-forbundet Handel og Kontor krever at Sjøforsvarets nye fregatter bygges i Norge, og at oppdraget derfor går til Nor-Eskort Gruppen (Kongsberg Gruppen, Kværner og UMOE). Det vedtok forbundsstyret i Handel og Kontor i Norge på sitt møte 3. mars 1999.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?