1999

HK lønnsvinner i fjor - og fornøyd med lønnsstrategien for 1999

Ifølge tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene er handelen blant lønnsvinnerne i fjor. HK-leder Sture Arntzen er meget godt fornøyd med tallene i statistikken. Handel og Kontor er også fornøyd med at LOs representantskap 3. mars vedtok å prioritere likelønn og lavtlønte i mellomoppgjøret, og at etterutdanningsreformen blir et viktig satsingsområde nå i vårens oppgjør.

4,5 prosent lønnsøkning i 1999

Lønnsveksten fra 1998 til 1999 bør ikke være høyere enn 4,5 prosent, mener det regjeringsoppnevnte Arntsen-utvalget.

Historisk FIET-kongress

Maj-Len Remahl fra finsk HK ble valgt til ny president i FIET på verdenskongressen i Australia i midten av mars. Samtidig ble det bestemt at HKs internasjonale organisasjon skal bli en av verdens største. Finske Maj-Len Remahl tar over presidentvervet etter Cary Nebeker. Hun blir dermed den første kvinnelige presidenten i FIETs historie, på FIETs 24. og trolig siste verdenskongress.

Økt streikeberedskap i HK

LO har varslet streik fra og med mandag 12. april hvis man ikke kommer fram til en løsning i forbindelse med mellomoppgjøret 1999 med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (meklingsfristen utgår søndag 11. april kl. 24.00). Alle LO-medlemmer som tas ut i en eventuell streik har fått direkte beskjed via sine tillitsvalgte om dette. (Se også egen sak vedrørende bedrifter hvor HK-medlemmer er tatt ut i streik).

NHO-oppgjøret godkjent av LO

LOs representantskap godkjente lørdag 17. april mellomoppgjøret med NHO. Vedtaket ble gjort mot 13 stemmer.

Forhandlingsstart med SamFo

15. april innledet LO og Samvirkeforetakenes forhandlingsorganisasjon (SamFo) årets forhandlinger. Handel og Kontor (HK) er bemyndiget fra LO til å sluttføre forhandlingene, som tas opp igjen 29. og 30. april.

LO Service brøt HSH-forhandlingene

LO Service brøt natt til onsdag forhandlingene med Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) i årets mellomoppgjør. Partene klarte ikke å bli enige om hvilket kronetillegg ansatte innen servicesektoren skal få. Dermed går oppgjøret til mekling hos Riksmeklingsmannen.

100 000 til Folkehjelpens arbeid i Kosovo

Forbundsstyret i Handel og Kontor i Norge bevilger kr. 100 000,- som skal gå til Norsk Folkehjelps internasjonale humanitære arbeide for ofrene for den politiske og humanitære katastrofen vi er vitne til i Kosovo og på Balkan.

HK raser mot YS og HSH

Etter at LO Service natt til onsdag 21. april brøt forhandlingene med Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH), har det oppstått en mediedebatt mellom LO Service, HSH og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Dagen etter bruddet går HSH i forhandlinger med YS, til tross for at HSH på natten sa at disse forhandlingene ville bli utsatt som følge av bruddet med LO Service. YS aksepterer det tilbudet som LO Service sa nei til. I tillegg har YS sikret seg retten til nye forhandlinger om LO Service får gjennomslag for sine krav i meklingen i begynnelsen av mai.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?