1999

Meklingsstart med HSH - SamFo-forhandlinger utsatt

Meklingen med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) etter bruddet i årets mellomopgjør startet opp hos Riksmeklingsmannen 27. april klokken 16.00. Disse vil fortsette onsdag 5. og torsdag 6. mai. Er det ikke kommet fram til en løsning innen natt til onsdag 7. mai blir det konflikt og streik. Forhandlingene med Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo) for kooperativ handel er derfor utsatt fra den 29. og 30. april til mandag den 10. mai kl. 11.00.

Fare for streik i varehandelen fra 6. mai

Oslo (NTB-Kari Westengen): Landsorganisasjonen forbereder streik i varehandelen dersom Riksmeklingsmannen ikke klarer å skape enighet mellom partene innen midnatt torsdag 6. mai.

HK streiker for tariffavtale

LOs tredje største forbund Handel og Kontor har tatt ut to av de tre ansatte i Fiskebazaren i Borg Storsenter i streik. Bedriften ønsker nemlig ikke å undertegne en tariffavtale.

Streikende i Sarpsborg oppsagt

Eieren i Delfi AS legger ned bedriften, framfor å gi de tre streikende Hkèrne en tariffavtale. Dermed er de tre blitt oppsagt. HK vil forfølge saken overfor bedriften. Handel og Kontor vil nå sikre at de ansatte får lønn ut oppsigelsestiden.

63 HSH-bedrifter tas ut i streik

LO Service har i første omgang varslet streik for 63 bedrifter hvis det ikke blir en løsning i meklingen med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Over 1800 LO-organiserte legger ned sitt arbeid fredag 7. mai hvis LO Service og HSH ikke blir enige om året oppgjør, og spesielt dagligvarehandelen, bokbransjen og klesbransjen blir berørt. Også møbelbransjen blir rammet gjennom at ansatte på IKEA tas ut i streik.

LO Service og HSH enige - streik unngått

Meglingen mellom LO Service og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) endte ved midnatt natt til fredag med et godkjent forslag innenfor Arntsen-utvalgets rapport på om lag 4,5 prosent. Det vedtatte forslaget innebærer en årslønnsvekst på 4,56 prosent, og har en lavlønnsprofil som begge parter er fornøyd med. Dermed ble det ingen streik innen HSH-området, slik LO Service varslet dersom HSH ikke aksepterte kravene.

Over 5000,- til ansatte i varehandelen

Den 10. mai ble forhandlingene for 1999 mellom Handel og Kontor i Norge (HK) og Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo) sluttført. Resultatet ble det samme som med HSH - litt over fem tusen kroner i økt årslønn til de lavest lønte!

ÅPNINGSTIDSLOVEN STRAMMES INN

Et flertall på Stortinget, bestående av Arbeiderpartiet, SV og regjeringspartiene, strammer inn og tetter de såkalte smutthullene i åpningstidsloven. HK er fornøyd med at loven nå gjøres klar og forståelig, slik at ikke enkeltaktører kynisk utnytter uklarhetene i loven.

Fare for meieristreik onsdag

Mandag 14. juni klokken 15.00 startet meklingen mellom Handel og Kontor (HK) og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) om revideringen av overenskomsten for administrativt ansatte ved landets meierier. Meklingen omfatter om lag 400 HK-medlemmer, som blant annet har ansvaret for ordrebehandling, salg, lønn og resepsjonsfunksjoner. Mandag 14. og tirsdag 15. er satt av til mekling hos Riksmeklingsmannen, og det er varslet plassoppsigelse fra og med kl. 24.00 natt til onsdag.

HK streiker for likebehandling

250 HK-medlemmer i 50 meieribedrifter tas ut i streik fra og med onsdag 16.juni. Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) var ikke villig til å gi disse det samme tillegget som andre grupper innen meieriselskapene har fått i årets oppgjør.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?