1999

Forhandlinger gjenopptatt - streiken fortsetter

Kommunalminister Odd Roger Enoksen innkalte klokken 15.00 i dag Handel og Kontor (HK) og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) til et møte i departementets lokaler. Kommunalministeren oppfordret partene til å gjenoppta forhandlingene. Det er partene enige om å gjøre, og forhandlingene startet opp i et nøytralt lokale fredag 18. juni klokken 17.00.

Meieristreiken avsluttet

Handel og Kontor (HK) og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) ble ved 23-tiden fredag kveld enige om et resultat for mellomoppgjøret for 1999. Handel og Kontors medlemmer som omfattes av meierioverenskomsten får et samlet tillegg på kr. 3,50 per time.

Nytt tillitsvalgtkurs i forhandlingsteknikk

10 - 15. oktober 1999 arrangerer Handel og Kontor nytt høstkurs i forhandlingsteknikk på Dovrefjell Hotell, Dombås. Dette kurset er et "must" for deg som er tillitsvalgt på arbeidsplassen og som forhandler for arbeidskollegaene dine.

Vurderer HKs organisasjonsstruktur

Handel og Kontor har satt ned et utvalg som skal se på forbundets egen organisasjon, og retningslinjene for ulike deler i organisasjonen. Gjennomgangen er satt i gang for å gjøre HK organisatorisk i stand til å mestre utfordringene et fagforbund står overfor i et moderne samfunn.

Meningsløst å legge ned tre lønnsomme NKL-lagre

Etter HK og LOs mening er det kynisk og meningsløst at Norges Kooperative Landsforening (NKL) vil legge ned lagrene i Ålesund, Bodø og Hamar, som alle går med overskudd. I 1998 bidro disse tre lagrene med over 30 prosent (ca. 90 millioner) av det totale resultatet i NKL, som totalt var på hele 243 millioner kroner. Nedleggelsen vil etter ledelsens mening gi en årlig innsparing på vel 197 millioner kroner i året, men vil koste 300 arbeidsplasser i distriktene. LO mener det er kynisk og meningsløst å legge ned lønnsomme arbeidsplasser, heter det i uttalelsen LO-sekretariatet vedtok i formiddag.

HK-tillitsvalgte stoppet NKL-nedleggelse

Styret i Norges Kooperative Landsforening (NKL) har besluttet å ikke legge ned lagrene i Ålesund, Bodø og Hamar, som alle går med overskudd. Styret viser til at man først og fremst ønsker å gi de ansattes forslag til kostnadskutt en sjanse. - Dette er en foreløpig seier og viser at det nytter å kjempe mot kyniske nedleggelser og meningsløse omstillinger som kun har som mål å høyne profitten. NKL har lyttet til oss når vi har advart mot å legge ned lønnsomme arbeidsplasser, sier HK-leder Sture Arntzen.

Grådige eiere truer arbeidsplasser i pressen

HK medi@ representerer en stor gruppe ansatte i norsk presse. I en uttalelse fra årsmøtet i Svolvær 2.-3. oktober 1999, går HK medi@ hardt ut mot griske eiere av norske mediekonsern:

Budsjettforslaget fører til økt grensehandel

Handel og Kontor har i flere år advart mot den stadig økende grensehandelen, som undergraver arbeidsplasser innen handelen i Norge. De varslede avgiftsøkningene på alkohol og tobakk fra Bondevik-regjeringen vil gjøre vondt verre.

Streiker for tariffavtale

De ansatte ved regnskapsfirmaet Drammen Data er i streik. De ønsker tariffavtale, men arbeidsgiveren hevder det blir for dyrt. Etter halvannen uke i streik hadde både Handel og Kontor og de ansatte nye møter med ledelsen. De førte ikke fram, og streiken fortsetter.

HK Medieoverenskomst fra 1. april

Den 8. oktober ble NAL og Handel og Kontor enige om å inngå forhandlinger om en Medieoverenskomst med virkning fra 1. april 2000. Den nye medieoverenskomsten skal i første omgang omfatte pressebedrifter som i dag er bundet av Landsoverenskomsten mellom A-pressens Tarifforening (ATF) og HK og Standardoverenskomsten mellom NHO og HK. En slik overenskomst gjør HK medi@ til en fullverdig bransjeorganisasjon.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?