1999

Tariffavtalen i Drammen Data

De ansatte ved regnskapsfirmaet Drammen Data har endelig fått tariffavtalen, etter fem uker i streik. De ønsker tariffavtale, men arbeidsgiveren hevdet at det ble for dyrt. Etter fem uker i streik har ledelsen ved Drammen Data krøpet til korset og innvilget HK-medlemmene fullverdig tariffavtale. - Vi streiket fordi vi vil ha en tariffavtale. Vi ønsket en avtale som gir bedriftsdemokrati og informasjon. Vi er selvfølgelig lei oss for at vi måtte gå til dette skrittet, men vi hadde ikke noe valg, sier Hanne Austad Langberg, tillitsvalgt for de HK-organiserte medarbeiderne ved Drammen Data.

Krever ranssikring i bytte mot forsikring

Lederen i Handel og Kontor (HK), Sture Arntzen, oppfordrer forsikringsselskapene til å nekte å forsikre butikker som ikke har sikret seg selv mot ran. HK-lederen mener butikker bør være godkjent i tråd med "Sikret mot ran" - ordningen, som er et sikkerhetskonsept i samarbeid mellom HK, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og Politiet. Det sa han under LO Service sin kartellkonferanse på Halvorsbøle på Jevnaker forrige uke.

Ta vare på de unge

- At barn og ungdom får prøve seg i arbeidslivet, samtidig som de går på skole, er fint. Forutsetningen må være at arbeidsgiverne tar godt vare på de unge og ikke pålegger dem et ulovlig stort ansvar, sier Styret i Harstad Handel og Kontor. HK har eget ungdomstilbud til disse.

Ansatte fortvilt over mer søndagsåpent

- Nå må de forretningsdrivende ta til vettet og bremse utviklingen med stadig lengre åpningstider før jul. Også vi som jobber i butikk har krav på litt tid til familiekos i adventstida, mener Birgitta Bøe, butikkansatt i Ålesund. Åpningstidene i desember får butikkansatte i Ålesund til å fortvile. Ikke nok med at det er søndagsåpne butikker i hele desember. Fra begynnelsen av desember er det langåpent og lillejulaften er butikkene åpne til klokken 20.00, melder Sunnmørsposten.

Menn bestemmer over søndagshandelen

Det er først og fremst kvinner som arbeider i butikk, men trolig er det mennene som eier og leder butikken. - Det er vel ikke annerledes i varehandelen enn ellers i næringslivet, nemlig at flest menn eier og bestemmer, sier Margit Glomm, leder for Seksjon Handel i Handel og Kontor (HK).

LO inn som strategisk eier i Sparebank 1 Gruppen

Medlemstilbudene fra VÅR opprettholdes når VÅR Gruppen og Sparebank 1 Gruppen går inn i en strategisk allianse. Det ble i slutten av november klart at Sparebank 1 Gruppen kjøper aksjene i VÅR Gruppen. Det innebærer at fagbevegelsens eierandel blir 10 prosent. Ifølge styreleder Bente N. Halvorsen vil ikke alliansen innebære svekkede tilbud til de fagorganiserte. Tvert imot. Tekst: Eva Ler Nilsen - HK-Nytt

HK-Finans opprettes

Forbundsstyret i Handel og Kontor vedtok på sitt møte 3. desember å opprette en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen. HK-Finans får i første omgang drøyt 1.200 medlemmer, skriver HK-Nytt. Tekst: Eva Ler Nilsen - HK-Nytt

HK for velferdsstaten

Handel og Kontor slutter seg til aksjonen "For velferdsstaten". Aksjonen ble etablert 2. september som en allianse mellom seks fagforbund i offentlig sektor. Tekst: Stig H. Christensen HK-Nytt

Ingen streik mellom LO og NHO

LO og NHO kom sent natt til mandag 12. april til enighet om en løsning på årets mellomoppgjør, da begge parter valgte å akseptere Riksmeklingsmannens skisse til løsning. Dermed ble det heller ikke noe av den varslede streiken. LO la i årets mellomoppgjør stor vekt på å prioritere likelønn og økt lønn til lavtlønte grupper, samt legge grunnlaget for den nye utdanningsreformen. Meklingen førte også fram til et 10-punkts handlingsprogram for økt likestilling i næringslivet. LOs representantskap vil formelt behandle skissen til løsning på sitt møte lørdag 17. april.

Vanlige mennesker taperne i Bondeviks statsbudsjett

HK mener regjeringens statsbudsjett bidrar til økt grensehandel, svikter arbeidstakerne i verfts- og offshoreindustrien, forverrer barnefamiliens økonomi. HK mener også at regjeringen begår et alvorlig avtalebrudd gjennom signaler om å svekke AFP-ordningen. I sum vil budsjettet øke forskjellene i Norge og svekke skoleverket og situasjonen for studentene Dette sier HK i en uttalelse vedtatt av forbundsstyret i Handel og Kontor på sitt møte på Hotell Hadeland, Gran 6.-7. oktober 1999.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?