4,5 prosent lønnsøkning i 1999

Lønnsveksten fra 1998 til 1999 bør ikke være høyere enn 4,5 prosent, mener det regjeringsoppnevnte Arntsen-utvalget.

04. mars 1999

Lønnsveksten fra 1998 til 1999 bør ikke være høyere enn 4,5 prosent, mener det regjeringsoppnevnte Arntsen-utvalget.

Utvalget, som har forberedt årets lønnsoppgjør, overleverte 2. mars sin utredning til arbeidsminister Eldbjørg Løwer. Utvalgets oppdrag har vært å sørge for et tariffoppgjør som bidrar til full sysselsetting og sikrer en kostnadsutvikling lik de land Norge konkurrerer med. Utvalgets mandat var å gjenreise solidaritetsalternativet.

Ifølge utvalget er det for mange grupper ikke rom for store generelle sentrale tillegg i årets lønnsoppgjør. Det skyldes overhenget fra i fjor, altså effekten i 1999 av de store tilleggene som ble gitt for et år siden. Spesielt gjelder dette stat- og kommunesektoren.

Når det nå legges opp til et stramt oppgjør, skal det offentlige til gjengjeld bidra til å realisere etter- og viderutdanningsreformen (EVU). Samtlige arbeidstakerorganisasjoner står bak utvalgets innstilling, bortsett fra AF. Forutsetningen for at LO-leder Yngve Hågensen har stilt seg bak en maksimal lønnsvekst på 4,5 prosent, er at EVU-reformen blir gjennomført.

Les mer om årets lønnsoppgjør på LOs hjemmeside: http://www.lo.no/indexfiler/Hovedside.html