Åpningstidsloven endres - HK fornøyd

LO-forbundet Handel og Kontor i Norge (HK) er svært fornøyd med at Barne- og familiedepartementet nå går til det konkrete skritt å fjerne unntakene i åpningstidsloven det har vært størst strid om.

12. februar 1999

LO-forbundet Handel og Kontor i Norge (HK) er svært fornøyd med at Barne- og familiedepartementet nå går til det konkrete skritt å fjerne unntakene i åpningstidsloven det har vært størst strid om.

- Dette er langt på vei en seier for vårt syn, og en styrking av de handelsansattes vern mot natt- og helgearbeid. Vi er helt enig i departementets initiativ for å fjerne unntaket som gjelder trafikknutepunkter i loven. Når det gjelder utsalgssteder på campingplasser mener Handel og Kontor at unntaket også her bør oppheves. Dermed stilles disse utsalgsstedene likt med den øvrige bransjen, sier Margit Glomm, leder for handelsseksjonen i HK, som minner om at fortsatt vil publikum få tilgang til dagligvarer kveld, natt og søndager i såkalte Brustadbuer.

Handel og Kontor ønsker også at departementet foretar en avklaring av hva som skal defineres som såkalte turiststeder, som også er et av unntakene i loven i dag. I dag er det stor forskjell i fylkesmennene praksis, som på sin side fører til forskjellsbehandling mellom fylkene.

Handel og Kontor i Norge støtter at den etablerte salgsvirksomheten som foregår på flyplasser skjermes, fordi disse utsalgsstedene står i en særstilling. Disse butikkene vil heller ikke være i direkte konkurranse med den øvrige bransjen.

LO-forbundet oppfordrer aktørene i bransjen som bevisst har overtrådt loven og dens intensjoner om å besinne seg. Det er disse som framprovoserer til sløsing av myndighetens og politiets ressurser.

- La oss heller bruke tiden og ressursene på å bekjempe rans- og voldsbølgen, som er et større problem for samfunnet og mange av våre medlemmer, sier Margit Glomm.