BRUDD I FORHANDLINGENE MELLOM LO OG NHO

LOs forhandlere krevde brudd forhandlingene med NHO 25. mars. Meklingsstart hos riksmeklingsmannen 6. april.

30. mars 1999

LOs forhandlere krevde brudd forhandlingene med NHO 25. mars. Meklingsstart hos riksmeklingsmannen 6. april

Etter fire dagers forhandlinger krevde LO brudd forhandlingene med NHO. LOs representantskap prioriterte tre områder for årets tariffrevisjon. Realisering av etter- og videreutdanningsreform, hvor statens og partenes bidrag skulle vurderes innenfor et videre inntektspolitisk samarbeid i et fornyet/utvidet solidaritetsalternativ.

Videre at det innenfor en helhet satses på likelønn og lavtlønte.

LO konstaterer at det ikke er mulig å komme frem til enighet med NHO om en slik helhet i årets mellomoppgjør, og brudd ble derfor foretatt.
Dette er meddelt meklingsmannen som har innkalt partene til meklingsstart tirsdag 6. april kl. 13.00.

Bakgrunn

Kravene ved årets oppgjør ble overlevert 18. mars.
Forhandlingene startet mandag 22. mars kl. 10.30. Bruddet kom torsdag 25. mars kl. 13.00.
Her er noe bakgrunnsinformasjon i forbindelse med årets tariffoppgjør.
Riksmeklingsmannen Arntsensutvalgets rapport Vedtaket i LOs representantskap Vedtaket i NHOs hovedstyre LOs forhandlingsdelegasjon Handlingsplan for kompetanse LO-blikk på arbeidsmarkedet Mellomoppgjøret i Staten (LO Stat) Mellomoppgjøret i NAVO (LO Stat)