HK-Finans opprettes

Forbundsstyret i Handel og Kontor vedtok på sitt møte 3. desember å opprette en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen. HK-Finans får i første omgang drøyt 1.200 medlemmer, skriver HK-Nytt. Tekst: Eva Ler Nilsen - HK-Nytt

03. desember 1999

Forbundsstyret i Handel og Kontor vedtok på sitt møte 3. desember å opprette en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen. HK-Finans får i første omgang drøyt 1.200 medlemmer, skriver HK-Nytt.

Tekst: Eva Ler Nilsen - HK-Nytt

HK-Finans blir i første omgang et tilbud til de ansatte i VÅR bank og forsikring som allerede er HK-organisert. Men HK håper at avdelingen kan bli et attraktivt sted for flere som arbeider innen denne sektoren. Ikke minst vil den varslede fusjonen mellom VÅR Gruppen og Sparebank 1 Gruppen gi HK et nytt rekrutteringsområde. HKs ledelse mener at forbundet generelt vil få et vekstpotensiale innen hele finansnæringen. HK ønsker derfor å satse spesielt på denne gruppen framover: "Dannelsen av en egen avdeling kan gi muligheter for å dyrke særegenheter og profilering av HK-Finans", sier forbundsleder Sture Arntzen.

Forbundsstyret fattet vedtak om å etablere den nye landsomfattende avdelingen innen utgangen av året. På den måten får HK-Finans delegater til HKs landsmøte neste år. Dette innebærer at medlemmer av konsernklubben i VÅR Gruppen overføres til HK-Finans i løpet av desember. Det er i dag rundt 1.220 HK-organiserte i VÅR.

Ingen felles konklusjoner

En arbeidsgruppe i LO, ledet av Ståle Dokken i LO, har i hele høst arbeidet med å utvikle et felles organisasjonstilbud til alle LO-organiserte i finansnæringen. Innstillingen skulle vært klar i oktober, men ble utsatt. Arbeidsgruppen – hvor også de berørte forbund deltar – har nå varslet sitt siste møte i midten av desember. Det har tidligere blitt kjent at de arbeider med tre mulige løsninger: Opprettelse av et eget finansforbund innen LO, samling av alle bank og forsikringsansatte i ett av de aktuelle forbundene eller videreføre dagens løsning.

Handel og Kontor har uavhengig av LOs arbeidsgruppe valgt å opprette HK-Finans. Dette begrunner Sture Arntzen slik:

-Vi vil være i forkant av det som skjer. Det er viktig for oss å vise at det eksisterer et organisasjonstilbud innen LO for de ansatte i næringen. Ting skjer fort i denne sektoren. Dermed er det viktig at fagbevegelsen foretar raske beslutninger og gir et hensiktsmessig organisasjonstilbud.

Lang diskusjon

I dag organiserer LO finansansatte i både Handel og Kontor, Den Norske Postorganisasjon og Norsk Tjenestemannslag. Til sammen utgjør dette ca 3.000 medlemmer innen bank og forsikring. Det har lenge pågått diskusjoner i LO-systemet om framtidig organisering av finanssektoren. Konsernklubben i VÅR bank og forsikring rettet i vår en henvendelse til HK der de ba om å bli godkjent som landsomfattende avdeling. I tillegg førte den planlagte fusjonen mellom Kreditkassen og Postbanken til at Den Norske Postorganisasjon og NTL engasjerte seg i å finne et organisasjonstilbud innen LO for de ansatte i finansnæringen. Det ble da nedsatt en arbeidsgruppe i LO som skulle se på dette. Arbeidet ble lagt på is da det ikke ble noe av den ovennevnte fusjonen. Debatten tiltok imidlertid da det ble klart at DnB og Postbanken startet forhandlinger om sammenslåing, men som nå resulterer i HK-Finans.