HK lønnsvinner i fjor - og fornøyd med lønnsstrategien for 1999

Ifølge tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene er handelen blant lønnsvinnerne i fjor. HK-leder Sture Arntzen er meget godt fornøyd med tallene i statistikken. Handel og Kontor er også fornøyd med at LOs representantskap 3. mars vedtok å prioritere likelønn og lavtlønte i mellomoppgjøret, og at etterutdanningsreformen blir et viktig satsingsområde nå i vårens oppgjør.

04. mars 1999

Ifølge tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene er handelen blant lønnsvinnerne i fjor. HK-leder Sture Arntzen er meget godt fornøyd med tallene i statistikken. Handel og Kontor er også meget fornøyd med at LOs representantskap 3. mars vedtok å prioritere likelønn og lavtlønte i mellomoppgjøret, og at etterutdanningsreformen blir et viktig satsingsområde nå i vårens oppgjør.

- Oppsummeringen av lønnsoppgjøret i fjor viser at Handel og Kontor sin tariffpolitikk har gitt resultater. Den har vært vellykket i forhold til de målene vi har satt oss, sier han til HK-Nytt. Arntzen understreker også at man innenfor handelen finner det mest markante positive utviklingstrekket når det gjelder lønnsutjevning mellom kvinner og menn.

- Vi ser en markant utvikling når det gjelder kvinnelønn innen handelssektoren. Dette er meget gledelig, sier Arntzen.

Følger opp lavlønn og likelønn

Et enstemmig representantskap i LO vedtok å satse spesielt på oppfølging av lavlønn og likelønn under vårens mellomoppgjør. Handel og Kontor er svært fornøyd. Yngve Hågensen understreket i sin innledning til representantskapet at det ligger klare forpliktelser i 98-oppgjøret om å følge opp arbeidet for lavlønte også i år.

Kjønnsdelt arbeidsmarked

- På tross av god profil med hensyn til likelønn i LOs områder i første avtaleår, tilsier det sammensatte bildet av den tallmessige utviklingen (i statistikken, red. anm.), prioritering av likelønn også for annet avtaleår. Etter- og videreutdanningsreformen (EVU-reformen) må brukes aktivt for å heve kvinnenes fagkompetanse og dermed bidra til å bryte ned den fortsatt sterke kjønnsdelinga på det norske arbeidsmarkedet, sa Hågensen.

I de vedtatte retningslinjene for årets mellomoppgjør understrekes det at lavlønte må ivaretas også i årets mellomoppgjør. I retningslinjene vises det til representantskapets vedtak av 10.2.98, der det heter at kjøpekraften skal bedres "mest for de med årslønn under 250.000 kroner, der lavlønte og likelønn prioriteres".

- Dette må følges opp ved særskilte tillegg for disse gruppene i 1999, mener LO.

HK fornøyd

Handel og Kontor er svært fornøyd med at det satses på tiltak for å fremme likestilling i arbeidslivet.

- For oss i HK er etter- og videreutdanningsreformen veldig viktig. Innen handelen, og særlig på butikksiden, er reformen viktig blant annet i kampen om jobbene. Vi trenger flere fagutdannede. Innen industrien har vi et kjempestort likestillingsproblem. 90% av de høyere funksjonærstillingene er bekledd av menn, og 90 % av de lavere funksjonærstillingene er bekledd av kvinner, sa HKs 1. nestleder Karin Torp i sitt innlegg på LOs representantskapsmøte.

Videre sa hun at EVU-reformen etter HKs oppfatning vil bli et viktig verktøy for å få kvinner oppover i systemene slik at fordelingen av kvinner og menn på alle nivåer i bedriftene blir noenlunde lik.