HK streiker for tariffavtale

LOs tredje største forbund Handel og Kontor har tatt ut to av de tre ansatte i Fiskebazaren i Borg Storsenter i streik. Bedriften ønsker nemlig ikke å undertegne en tariffavtale.

29. april 1999

LOs tredje største forbund Handel og Kontor har tatt ut to av de tre ansatte i Fiskebazaren i Borg Storsenter i streik. Bedriften ønsker nemlig ikke å undertegne en tariffavtale.

- En lovlig streik, understreker regionsekretær Bente Tandberg i Handel og Kontor, avdeling Østfold overfor Sarpsborg Arbeiderblad.
De tre kvinnelige ansatte i Delfi AS har nylig organisert seg gjennom Handel og Kontor. Problemet er at bedriften i utgangspunktet ikke er villig til å undertegne en tariffavtale. Siden det foresatt ikke foreligger noen avtaler, trådde streiken i kraft fra og med tirsdag 27. april

Meglingsmøte- Det er avtalt et meglingsmøte torsdag kveld. Hvis dette møtet ikke fører fram, vil også den tredje personen bli tatt ut i streik, sier Bente Tandberg.
Ifølge regionsekretæren er de ansatte i Fiskebazaren svært interessert i å få en tariffavtale. De går ikke tilbake til arbeidet før avtalen er undertegnet av ledelsen i bedriften.
Det er lenge mellom hver gang Handel og Kontor i Østfold står overfor en situasjon hvor medlemmer blir nektet tariffavtale.
- Dette er et spesielt tilfelle. Jeg kan ikke huske sist vi hadde medlemmer som kom i denne situasjonen. Det er uhørt at slikt skjer, mener regionsekretær Bente Tandberg.