Håndbok for tillitsvalgte klar

I lang tid har Handel og Kontor-tillitsvalgte spurt etter en håndbok som skal gjøre hverdagen litt lettere for dem. Nå er den klar, og den vil snart bli delt ut til nesten 4.000 HK-klubber.

25. januar 1999

-Håndboka har fått navnet "Tillit" og den foreligger i to versjoner – en elektronisk og en i form av en perm med utskiftbare løsblad, forteller organisasjonssekretær Anne Cathrine Devik, som har vært ansvarlig for å få håndbok-prosjektet i havn.

-I permen kan man også sette inn for eksempel viktige dokumenter som hovedavtalen, overenskomsten og arbeidsmiljøloven samt lokale særavtaler og protokoller. På den måten håper vi at våre tillitsvalgte kan stille ekstra godt forbedret ved møter og lokale forhandlinger i bedriften, forklarer hun.

Innhold

Boka tar for seg bl.a. hva det innebærer å ha tillitsverv – rettigheter og plikter; hvordan man danner en klubb og hvordan man driver klubbarbeid samt samarbeid i konsernutvalg, med andre LO-forbund og i bransjegrupper. I tillegg er boka godt utstyrt med hjelpeskjemaer og maler. Bl.a. hvordan man skriver protokoller fra forhandlingsmøter.

Kurs og tilbakemeldinger

Anne Cathrine Devik opplyser videre at forbundet i løpet av februar, mars og april kommer til å arrangere kurs og konferanser, hvor boka blir delt ut og nærmere presentert.

-Vi er også svært opptatt av å få konstruktive tilbakemeldinger fra mottakerne, på hvordan boka fungerer i praksis. Er det noe man savner? Er det noe som må forbedres?, avslutter organisasjonssekretæren ved HKs hovedkontor.