Handel og Kontor anmelder søndagsåpne butikker

Ledelsen i LO-forbundet Handel og Kontor i Norge (HK) går nå til det skritt å anmelde butikker som bryter åpningstidsloven. - Vår tålmodighet er på bristepunktet. Vi vil nå anmelde samtlige butikker vi mener bryter åpningstidsloven, sier forbundsleder Sture Arntzen.

18. januar 1999

Ledelsen i LO-forbundet Handel og Kontor i Norge (HK) går nå til det skritt å anmelde butikker som bryter åpningstidsloven.

- Vår tålmodighet er på bristepunktet. Til uken kommer vi til å anmelde samtlige butikker vi mener bryter åpningstidsloven, sier forbundsleder Sture Arntzen.

En ny åpningstidslov trer i kraft fra 1. januar 1999 og allerede fra første dag opplever vi at butikkinnehavere til butikker på over 100 kvm. tar seg til rette og holder åpent på søndager helt og holdent etter sin private fortolkning av den nye loven. Til tross for at både HK og Barne- og familiedepartementet (BFD) har gått sterkt ut og påvist åpenbare lovbrudd i forhold til loven, fortsetter butikkinnehavere å ta seg til rette, noe de mange søndagsåpne butikker over 100 kvm. sist søndag er et tydelig bevis på.

Den nye åpningstidsloven gir adgang for alle butikker å ha åpent mellom klokken 06.00 og 21.00 mandag til fredag. På lørdag og dager før helligdager skal disse butikkene stenge klokken 18.00. På søndager skal alle butikker som har en større salgsflate enn 100 kvm. være stengt. Loven åpner imidlertid opp for enkelte unntak, men innenfor klare begrensninger: Butikker som har opp til 100 kvm. salgsflate kan holde åpent når de vil. Det samme gjelder kiosker/utsalgssteder som ved kommunikasjonsknutepunkt dekker de reisenes behov under reisen.

Det er spesielt paragraf 3, punkt 4 og 5, hvor enkelte av unntakene fra den alminnelige åpningstidsloven beskrives, som flere butikkinnehavere innen dagligvarebransjen nå kynisk utnytter for å gjøre søndagen til en hvilken som helst handledag.

- Allerede gjennom den såkalte Brustad-bua har befolkningen fått betraktelig økte muligheter til å handle dagligvarer hele døgnet og på søndager, men skal søndagen være en annerledes dag må vi sette grensen her, sier Arntzen.

- Denne loven er like gyldig som noen annen lov. Vi ser det som en selvfølge at justisministeren tar loven på alvor og uttaler at politiet på sin side følger opp anmeldelsene de får gjennom bøtelegging og stenging av butikker som bryter loven. Det er uhyre viktig å slå ned på dette så raskt og resolutt som mulig, før dette sklir helt ut. Da tør jeg ikke tenke på hvilke ressurser politiet må sette inn for å stoppe disse lovbruddene, sier Arntzen.